Kinderdroom

Weet je dat ik mijn kinderdroom aan het waar maken ben? Ik wilde altijd schrijven en dat mijn boeken door mensen gelezen zouden worden. Ik wilde verhalen vertellen. Zowel mondeling als op schrift. Ik wilde mensen inspireren. Ik wilde bijdragen aan verandering. Ik wist als kind natuurlijk nog niet waarover ik nou wilde schrijven. Ik…