Blog

  • Kinderdroom

    Weet je dat ik mijn kinderdroom aan het waar maken ben? Ik wilde altijd schrijven en dat mijn boeken door mensen gelezen zouden worden. Ik wilde verhalen vertellen. Zowel mondeling als op schrift. Ik wilde mensen inspireren. Ik wilde bijdragen aan verandering. Ik wist als kind natuurlijk nog niet waarover ik nou wilde schrijven. Ik…

  • Ik ben een transformatiecoach

    Ik ben een transformatie coach. Ik weet tot in de puntjes van mijn tenen wat het inhoudt en wat het betekent om te transformeren. Neale Donald Walsch zegt het zo mooi dat we steeds de mooiste versie van onszelf willen ervaren. En wanneer we dat bereikt hebben is er weer een nieuwe nog mooiere versie…